Interesanci Sądu Okręgowego w Warszawie, których sprawy rozpoznawane są w wydziałach przy ul. Płockiej 9 przyjmowani są w Biurze Obsługi Interesantów i Czytelni akt na parterze, w holu głównym siedziby. Interesanci Sądu Okręgowego w Warszawie, których sprawy są rozpoznawane w wydziałach przy al. “Solidarności” 127 przyjmowani są w Biurze Obsługi Interesantów na parterze, w pokoju 20 (kor. G). Informacja telefoniczna dotycząca spraw prowadzonych w wydziałach cywilnych udzielana jest przez pracowników Biura Obsługi Interesantów. Informacja telefoniczna dotycząca spraw prowadzonych w wydziałach karnych udzielana jest przez sekretariaty poszczególnych wydziałów. Informacje z akt sprawy oraz akta udostępniane są po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

  1. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
  2. Giertych odpierał wówczas twierdzenia śledczych w tej sprawie.
  3. Za tego rodzaju informację uważa się także sporządzenie projektu pisma procesowego.
  4. Płockiej 9 przyjmowani są w Biurze Obsługi Interesantów i Czytelni akt na parterze, w holu głównym siedziby.

– W ciągu 12-godzinnej zmiany miałam trzy ujęcia z pełnymi wózkami sklepowymi – wylicza wrocławianka. Pokazuje nam swój filmik, nakręcony komórką podczas dyżuru. Jak opowiada, widać na nim wózek, z którym klient wyjechał bez płacenia przez linię kas samoobsługowych RBA i jego wpływ na Aussie oraz główne wyjście z dyskontu. – To może być, z czym zetknąłem się w swojej pracy, wyniesienie produktów pod kocykiem w wózeczku własnego dziecka – opowiada Ślązak. I dodaje, że “rasowe złodziejaszki” boją się “przylepienia” im przestępstwa oszustwa.

Dodatkowe informacje

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie nie uwzględnił wniosku Prokuratury Regionalnej w Lublinie o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec mecenasa Romana Giertycha. Sąd Okręgowy w Lublinie utrzymał w mocy decyzję sądu pierwszej instancji. Wniesienie odwołania bezpośrednio do Sądu wydłuża czas postępowania, Greenback Wyższe niż optymizm słabnie z uwagi na konieczność przesłania niniejszego odwołania do organu, który wydał decyzję celem sporządzenia odpowiedzi na odwołanie oraz nadesłanie akt emerytalno-rentowych do Sądu. Wyrażenie zgody na wgląd w akta nie jest równoznaczne z możliwością wykonywania fotokopii kart akt sprawy.

Godziny pracy

Korzystanie z Portalu nie wiąże się z żadnymi opłatami i nie wymaga dodatkowego oprogramowania oprócz przeglądarki internetowej. Portal Informacyjny dla stron, ich pełnomocników i innych osób upoważnionych do wglądu w sprawy prowadzone w tutejszym Sądzie. Z dniem 27 listopada 2023 roku do pełnienia funkcji Wiceprezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, został powołany przez Ministra Sprawiedliwości SSR Paweł Sławicki.

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 3273/23

Z podawanych informacji wynikało, że nie stawił się na żadnym z 21 terminów wskazanych przez śledczych, a w ciągu roku prokuratura wysłała do Giertycha, pod wszystkie znane adresy, ponad 100 wezwań na przesłuchanie. Giertych odpierał wówczas twierdzenia śledczych w tej sprawie. Argumentował, że wezwania kierowane przez prokuraturę są bezprawne, a on sam “nie popełnił nigdy żadnego przestępstwa”.

Sąd utrzymał umorzenie śledztwa ws. przekroczenia uprawnień przez prokuratorów wobec Giertycha

Sąd informuje, iż wskazanie w pierwszym piśmie wnoszonym do sądu (pozew, wniosek) numeru PESEL (w przypadku przedsiębiorców numeru NIP i numeru KRS) swojego oraz strony pozwanej lub uczestnika postępowania, przyspiesza merytoryczne rozpoznanie sprawy. Są przypadki, że i takich “foliarzy” dosięga sprawiedliwość. Przed pięcioma laty Sąd Rejonowy w Wałbrzychu zajmował się sprawą mieszkanki tego miasta, która wyniosła z hipermarketu trzy telefony. W sklepowej przebieralni zapakowała je w folię aluminiową – jak można przeczytać w sądowych aktach – “mającą zapobiec aktywacji alarmu zabezpieczającego aparaty przed kradzieżą”. Prokuratura Regionalna w Lublinie wystąpiła do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie mecenasa Romana Giertycha w związku z jego niestawiennictwem na wezwania prokuratury.

Zarządzenia Prezesa

Do zakresu działania I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie należy rozpoznawanie w I instancji spraw z zakresu prawa cywilnego oraz prowadzenie spraw, o których mowa w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, z obszaru właściwości Sądu. Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione. Prokuratura podała wówczas, że wobec Romana Giertycha zastosowano środki zapobiegawcze w tym m.in.

Dążąc do zapewnienia jak najlepszej jakości obsługi interesanta w tutejszym sądzie, w imieniu kierownictwa sądu zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety. Ankieta ma charakter anonimowy, a jej wypełnienie zajmie ok. 5 minut. Wyrażone uwagi i opinie pozwolą wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom, a tym samym przyczynią się do doskonalenia jakości obsługi interesanta w sądach. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie – dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Bielany i Żoliborz oraz gmin Izabelin i Łomianki.

Informacje o terminie i sposobie rozstrzygnięcia sprawy (oddalono, zmieniono, uchylono, orzeczono o kosztach ect.). Interesanci, których sprawy rozpoznawane są w Wydziałach Gospodarczych Sądu Okręgowego w Warszawie, przyjmowani są w Biurze Obsługi Interesantów przy ul. Czerniakowskiej 100 na parterze, w holu głównym i Czytelni akt, na parterze, pokój nr 53.

Szczegółowy opis zadań Biura określony został w Regulaminie Biura Obsługi Interesantów, dokument jest dostępny do pobrania w załącznikach poniżej. Przedstawiamy link do ogłoszenia na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Piasecznie dot. Konkursu ofert na realizację zadań wynikających z Narodowego Programu Zdrowia z zakresu zdrowia publicznego wobec nieletnich skierowanych w ramach oddziaływań resocjalizacyjnych i profilaktycznych do ośrodków kuratorskich.Link do…

Akta spraw z Wydziałów interesanci zamawiają z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem do godziny 1800 w poniedziałki oraz do godziny 1430 w pozostałe dni tygodnia (za datę zamówienia akt za pośrednictwem poczty elektronicznej lub Formularza zamawiania akt do Czytelni Akt poza godzinami urzędowania Sądu przyjmuje się najbliższy dzień roboczy). Interesanci, którzy zarezerwują akta za pośrednictwem Błąd handlowy: Dlaczego większość przedsiębiorców może zrobić poczty elektronicznej oraz Formularza zamawiania akt do Czytelni otrzymają w odpowiedzi informację zwrotną zawierającą datę udostępnienia akt. Biuro Obsługi Interesantów nie udziela porad prawnych i informacji, które naruszyłyby przepisy innych aktów prawnych, w tym o ochronie danych osobowych. Za tego rodzaju informację uważa się także sporządzenie projektu pisma procesowego.

W konsekwencji, poznański sąd rejonowy uchylił wykonywanie środków zapobiegawczych. Sąd ten uznał m.in., że zarzuty wobec adwokata ogłoszono nieskutecznie. Poznańskie sądy obu instancji nie przychyliły się też do wniosku prokuratury o tymczasowe aresztowanie podejrzanych. Sądy te uznały, że zebrany materiał dowodowy nie uprawdopodabnia w dużym stopniu, iż podejrzani dopuścili się zarzucanych im czynów. Biuro Obsługi Interesantów udziela informacji osobom zgłaszającym się osobiście lub za pomocą poczty elektronicznej w sposób określony w § 123 – 125 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych. W Biurze można uzyskać wzory formularzy  a także odebrać zamówione dokumenty.

Choć potem jedne sądy ten zarzut podtrzymują, a inne nie. “Zostało wydane postanowienie o zmianie wcześniejszego orzeczenia w tym zakresie. To z kolei wymaga ogłoszenia tego podejrzanemu i przesłuchania na tę okoliczność. Oczywiście ma on prawo do odmowy składania wyjaśnień” – informowała prokuratura. Podkreśliła, że potwierdziły to ustalenia przeprowadzonego w Prokuraturze Okręgowej Warszawa-Praga postępowania przygotowawczego, co skutkowało wydaniem decyzji o umorzeniu śledztwa w sprawie domniemanych naruszeń prawa. “Zarzuty zgłaszane przez pełnomocnika Romana G. w zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia licznych przestępstw przez prokuratorów wykonujących czynności w powyższej sprawie, okazały się chybione” – poinformowała prokurator. Zarządzenia Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie 2024Zarządzenia Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie 2024Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie nr 1 z dnia 5 stycznia 2024 r. W sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy dla pracowników Sądu Okręgowego w…

Na koniec rozmówca Onetu wskazuje, że sklepowe kradzieże na większe sumy są dokonywane “na zamówienie”, często przez obcokrajowców. Ale to inna kategoria niż przekręt z awokado na Żoliborzu. – Skoro ktoś robi to znowu, możliwe, że kradł też na innych obiektach – tłumaczy ochroniarz ze Śląska. Dodaje, że policja może udowodnić ciągłość w kradzieży, zsumować wartość na kradzieżach, na których ten ktoś został złapany.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button